Szanowni Państwo,

Firma TS Ryszard Tomkowicz, Bartosz Tomkowicz Spółka Jawna pragnie poinformować, że w ramach działania POIG wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8.1.: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 , realizuje Projekt pt.:

Stworzenie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na wzrost konkurencyjności firmy TS

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Inwestujemy w waszą przyszłość”